Overzicht

Datum & tijd Programma Locatie
       
2017      
       
       
10 november

Promsconcert in “Annabel”   
Bestel kaarten             

Rotterdam  
5 december Sint Nicolaas feest Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam  
20 december Kerstconcert Adams muziekcentrale

Optreden orkest

Ittervoort  
22 december Kerstconcert Rotterdam